საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და სლოვენიის რესპუბლიკას შორის

  1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სლოვენიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
    ხელმოწერილია 19.04.2002. ძალაშია 21.01.2008

  2. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და სლოვენიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის, განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
    ხელმოწერილია 19.04.2002. ძალაშია 14.12.2005

  3. საქართველოს მთავრობასა და სლოვენიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება
    ხელმოწერილია 6.12.2012. ძალაშია 25.09.2013