საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2021 წლის 3 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით პერიოდი განისაზღვრა უქმე დღეებად.


❗️
საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2021 წლის 3 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით პერიოდი განისაზღვრა უქმე დღეებად.

📌შესაბამისად, 2021 წლის 1 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთათვის მომსახურება ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ გადაუდებელი/ფორსმაჟორული სიტუაციების დროს.


🔴კერძოდ, შემდეგ შემთხვევებში:

• ბუნებრივი კატასტროფა;
• ნებისმიერი შემთხვევა, როდესაც საფრთხე ექმნება ან შეექმნა მოქალაქეთა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას;
• საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალება/გადმოსვენება;
• სამგზავრო დოკუმენტის დაკარგვა;
• საქართველოს მოქალაქის ადგილსამყოფელის დადგენა.

📍გადაუდებელი/ფორსმაჟორული სიტუაციების დროს, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ საკონსულოს ცხელი ხაზის ნომერზე.

📩ელ.ფოსტა: ljubljana.emb@mfa.gov.ge

📱გადაუდებელი/ფორსმაჟორული სიტუაციების შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში მოქმედებს საელჩოს ცხელი ხაზის ნომერი: +38640337788